DUURZAAMHEIDSCERTIFICERINGEN

Alle koffie van Arvid Nordquist is gecertificeerd als 100% duurzaam. Deze certificeringen garanderen dat duurzame landbouwpraktijken, duurzame werkomgevingen en duurzame arbeidsomstandigheden worden gebruikt bij de productie van het hele assortiment. 90% van de bonen in het basisassortiment van Arvid Nordquist zijn UTZ-gecertificeerd. De overige 10% bestaat uit een combinatie van certificeringen van UTZ, Fairtrade en Rainforest Alliance. Wat betekenen al deze certificeringen?

UTZ-GECERTIFICEERD

UTZ Certified staat voor duurzame landbouw en betere kansen voor boeren, hun families en onze planeet. Het UTZ-label laat consumenten zien dat de producten op een duurzame manier zijn geproduceerd. Om UTZ-gecertificeerd te zijn, moet de landbouwer voldoen aan de Gedragscode van UTZ, die uitgebreide richtlijnen bevat voor goede landbouwpraktijken en -administratie, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, afschaffing van kinderarbeid, bescherming van het milieu en zorg voor toekomstige generaties. UTZ geeft advies over klimaatadaptatie en betere landbouwpraktijken. Dit leidt weer tot een betere productie, een beter milieu en een beter leven voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat de UTZ-regels worden nageleefd, voeren onafhankelijke controleurs jaarlijks een audit uit. Een goedkeuring leidt tot certificering, wat betekent dat boeren hun producten kunnen verkopen als UTZ-gecertificeerd. Alle verkopen worden verantwoord in traceerbaarheidssystemen. UTZ Certified werkt met koffieboerderijen van alle groottes en typen. Sinds 2005 zijn we lid van UTZ Certified. Bijna 50% van alle duurzaamheidsgecertificeerde koffie ter wereld is gecertificeerd door UTZ.

 FAIRTRADE

Fairtrade streeft ernaar boeren en werknemers betere economische voorwaarden te bieden door criteria toe te passen voor hogere lonen en een minimumprijs die hoger ligt dan de productiekosten. Ze streven er ook naar om langdurige handelsovereenkomsten te bevorderen, die meer zekerheid bieden aan iedereen die afhankelijk is van een goede marge. Naast de hogere betaling ontvangen boeren ook een extra premie. Dit wordt gebruikt om de lokale gemeenschap sociaal-economisch te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe scholen, nieuwe huisvesting en gezondheidszorg, of investeringen in landbouw. De Fairtrade-criteria bevorderen ook de democratie, het recht op organisatie en een productie waarbij rekening wordt gehouden met het milieu. Fairtrade bevordert een groter milieubewustzijn en moedigt producenten aan om over te stappen op biologische productiemethoden. Voorbeelden van de actiegebieden van Fairtrade zijn het nemen van verantwoordelijkheid voor grond- en oppervlaktewater, het beschermen van plaatselijke bedreigde soorten, het tonen van aandacht voor biologische biodiversiteit en het gebruik van bufferzones om kwetsbare gebieden te beschermen. Discriminatie en het gebruik van kinderarbeid worden actief bestreden. Fairtrade werkt samen met boeren (particulieren of gezinnen) die moeten leven van kleinschalige landbouw en die lid zijn geworden  van een producentenorganisatie – vaak een coöperatie, associatie of soortgelijke organisatie. Externe controles worden uitgevoerd door Flocert, een onafhankelijke internationale certificatie-instantie met ISO65-accreditatie.

 RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het behoud van de biologische diversiteit en het creëren van duurzame bestaansmiddelen. Rainforest Alliance werkt aan de bestrijding van de grootste bedreigingen voor het milieu: houtkap, uitbreiding van de landbouw, veeteelt en toerisme. Landbouwbedrijven die door Rainforest Alliance zijn gecertificeerd, mogen hun bossen niet strippen. In plaats daarvan moeten ze de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de hoeveelheid koolstof die in de plantage wordt opgeslagen verhogen, door te werken aan de bevordering van vruchtbare bodems, door de bescherming van inheemse ecosystemen en door het gebruik van energie, water en landbouwchemicaliën te verminderen. Rainforest Alliance en hun partners bieden boeren en boswachters tools en kennis om hen te helpen hun natuurlijke hulpbronnen beter te beheren. Rainforest Alliance-gecertificeerde land- en bosbouw beschermt de natuur, wilde dieren en ecosystemen. Medewerkers krijgen een fatsoenlijk loon en goede huisvesting en Rainforest Alliance werkt ook aan toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

 KRAV

KRAV is een vereniging voor de controle van biologische productie. Het doel van KRAV is zorgen dat de productie van voedingsmiddelen en andere hoogwaardige producten zowel duurzaam is op lange termijn als vertrouwen wekt bij de consument. Het doel is om in elke fase (productie, verwerking, distributie, ...) zorg voor natuurlijke processen en gedragingen, ecosystemen en biologische en genetische diversiteit aan te tonen. Boeren moeten het gebruik van energie en met name fossiele brandstoffen en andere niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen tot een minimum beperken alsook de uitstoot van verontreinigende stoffen. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen of genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) worden gebruikt. De boer, en anderen die actief zijn in het productieproces, moeten ook een redelijk inkomen krijgen, een veilige werkomgeving hebben en zich gelukkig en tevreden voelen met hun werk.

 EU ORGANIC

EU ORGANIC is het Europese keurmerk voor biologische landbouw. Het toont aan dat het product volledig voldoet aan de voorwaarden en bepalingen die de Europese Unie voor biologische landbouw heeft vastgesteld. Voor verwerkte producten betekent dit dat ten minste 95% van de ingrediënten biologisch geteeld wordt. Het label garandeert dat:

  • Het product wordt geteeld zonder pesticiden of kunstmest
  • Er rekening is gehouden met natuurbehoud tijdens de productie
  • Producten op een duurzame manier worden geproduceerd
  • Het product geen GGO bevat
  • Boeren en producenten van het product eenmaal per jaar ter plaatse worden geïnspecteerd.

 

CERTIFICERINGSGIDS

Steeds meer koffieproducten op de markt hebben verschillende labels. Om duidelijk te maken waar de certificeringen voor staan en wat ze betekenen, hebben we een onafhankelijke partij opdracht gegeven om de criteria en achtergrond van de meest voorkomende labels door te nemen. Een eerlijke vergelijking maken op elk punt is bijna onmogelijk, omdat het moeilijk kan zijn om een duidelijk onderscheid te maken, plus het feit dat de certificeringen verschillende doelen hebben.

We hebben ons gericht op de gebieden die volgens ons bijzonder belangrijk zijn voor het bereiken van een duurzame, eerlijke en ethische productie waarbij de aandacht ligt op armoedebestrijding. We hebben ervoor gekozen om een 'striktere' houding aan te nemen door de initiatieven die verplichte eisen stellen prioriteit te geven boven diegenen die aanbevelingen formuleren of verschillende niveaus hebben.

Onze analyse wordt samengevat in een certificeringsgids. We hebben gebruik gemaakt van de criteria van het project State of Sustainability Initiatives.

Als u ons duurzaamheidsrapportkunt u dat hier doen.