Hoe werkt het?

Voor het berekenen van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de productie van Arvid Nordquist-koffie hebben we het milieuadviesbureau U&We in de arm genomen. De berekening heeft betrekking op de hele productieketen, van boerderij tot winkelschappen. De berekeningen zijn gebaseerd op de definitie van broeikasgassen in het Protocol van Kyoto (de gassen worden gestandaardiseerd en weergegeven als CO2-equivalenten (CO2e), d.w.z.

-Koolstofdioxide
-Methaan
-Stikstofoxide
-HFK's
-PFK's
-Zwavelhexafluoride

De uitstoot van broeikasgassen is omgezet in CO2-equivalenten op basis van hun relatieve impact op het klimaat. De modellen die als basis dienen voor de berekeningen zijn:  

-Protocol voor broeikasgassen
-ISO 14644 
-EPD
-PAS2050 
-PAS 2060

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van specifieke gegevens. In gevallen waarin de oorsprong van de boon niet tot de exacte boederij kan worden getraceerd, is de emissieberekening voor het verbouwingsproces gebaseerd op de beschikbare gegevens van het land. Dit is bijvoorbeeld in overeenstemming met het EPD-systeem*. Gegevens zijn geselecteerd volgens het voorzorgsbeginsel, wat betekent dat de berekende emissies waarschijnlijk hoger zullen zijn dan de werkelijke emissies.

We compenseren alle broeikasgassen die ontstaan door de productie van Arvid Nordquist-koffie, vanaf de teelt tot ze in het schap in de winkel of bij een retailer liggen, door de aankoop van CO2-compensatiecertificaten. Elk certificaat is traceerbaar via een uniek serienummer.

 

Arvid Nordquist koopt twee keer per jaar CO2-compensaties in om de verwachte koffieverkoop voor de komende zes maanden te dekken. De aankoop wordt vervolgens in de daaropvolgende periode van zes maanden aangevuld op basis van de werkelijke verkoopcijfers. De CO2-compensatie die Arvid Nordquist aanschaft, wordt vastlegd door ZeroMission in openbare registers. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel ton Arvid Nordquist per jaar heeft gecompenseerd en welk serienummer aan de compensatie is gekoppeld.

* EPD (Environmental Product Declaration) is een systeem voor het beschrijven van de milieu-eigenschappen van producten of diensten.

U&We en ZeroMission

De klimaatwerkzaamheden van Arvid Nordquist vinden plaats in samenwerking met duurzaamheidsconsultants U&We en het klimaatdienstenbedrijf ZeroMission. Deze twee bedrijven delen een gemeenschappelijke visie om samen met hun klanten goed voor de aarde te zorgen. 

We werken samen met U&We aan het berekenen van onze CO2-voetafdruk en met ZeroMission voor CO2-compensatie. Beide activiteiten zijn gericht op bedrijven en organisaties die een leidende rol willen spelen bij het tot stand brengen van positieve klimaatverandering en klimaatinitiatieven willen integreren in bedrijfsstrategieën. Om ervoor te zorgen dat de beloften wat betreft CO2-compensatie nagekomen worden, worden ter plaatse projectbezoeken en audits uitgevoerd in de verschillende ontwikkelingslanden die projecten hebben waarbij ZeroMission betrokken is.