WE CARE ABOUT OUR PLANET

100% CLIMATE COMPENSATED COFFEE

Close-up shot of coffee leaves

Telt

De teelt is het grootste deel van de impact van koffieproductie op het klimaat. Dit is te wijten aan de gebruikte energie en aan het productieproces van de kunstmeststoffen die worden gebruikt. 

 • We gebruiken uitsluitend koffie van boeren met duurzaamheidscertificaat, waar de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt. De landbouwers zijn gecertificeerd door UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade en/of EU-Organic/KRAV.
 • We berekenen de CO2-voetafdruk van elk afzonderlijke koffieboederij tot aan de individuele items, met als doel een bonenproductie op boerderijen met de minste impact op het klimaat te bevorderen.
 • We zijn van plan om het volume organisch geproduceerde koffie te verhogen.

EMISSIES CO2E: 2,15 KG AANDEEL VAN TOTAAL: 52%

 

MALEN

 

Als koffie wordt verwerkt volgens de wasmethode, worden de schil en pulp verwijderd in een zogenaamde "pulper" (een trommel die werkt als een centrifuge). De bonen worden vervolgens in met water gevulde baden geplaatst en het natuurlijke slijm wordt door contact met het water weggegist. Daarna wordt de koffie nog een keer gewassen met schoon water. We gebruiken ook de Natural-methode, waarbij de koffie in de zon wordt gedroogd met de pulp erop, waarna de schil en de gedroogde pulp worden verwijderd zonder het gebruik van water. Dan wordt alleen het energieverbruik voor de watervrije pulp berekend.

 • We berekenen de CO2-voetafdruk van elk afzonderlijke koffieboederij tot aan de individuele items, met als doel een bonenproductie op boerderijen met de minste impact op het klimaat te bevorderen.
 • Koffiehouders met een duurzaamheidscertificaat moeten hun watergebruik optimaliseren om afval te verminderen
 • Gecertificeerde boeren verwerken hun water zodat het hergebruikt kan worden
 • Gecertificeerde boeren werken aan een lager energieverbruik
 • UTZ-gecertificeerde boerderijen werken aan het hergebruik van de pulp als natuurlijke meststof, als bodembedekking en voor biogasinstallaties, met het oog op de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen.

EMISSIES CO2E: 1,57 KG AANDEEL VAN TOTAAL: 38%

 

TRANSPORT NAAR BRANDERIJ

De ruwe koffie van Arvid Nordquist wordt op grote containerschepen van het producerende land naar Zweden vervoerd. Het merendeel van de zendingen gebeurt over zee tot aan Stockholm en vervolgens over korte afstanden naar de Arvid Nordquist-branderij in Solna. Sommige zendingen worden naar Göteborg verscheept en gaan van daaruit verder per spoor naar Stockholm. 98% van het transport gebeurt over zee en 2% per spoor. Arvid Nordquist verbindt zich ertoe:

 • te zorgen dat het aandeel leveringen ruwe koffie in zakken verminderd wordt
 • onze transportleveranciers te evalueren en eisen aan ze te stellen om ervoor te zorgen dat de meest milieuvriendelijke brandstoffen en transportmethoden altijd worden gebruikt voor onze inkomende transporten.

EMISSIES CO2E: 0,25 KG AANDEEL VAN TOTAAL: 6%

 

BRANDERIJ

 

Branderijen hebben een negatieve invloed op het klimaat door de energie die wordt gebruikt in de vorm van elektriciteit, stadsverwarming, stadskoeling, vloeibaar petroleumgas (om de brander te verwarmen), het gebruik van zuivere kooldioxide (om de koffie te beschermen) en door het gebruik van kantoorapparatuur. De branderij van Arvid Nordquist heeft sinds 2003 een milieu- en kwaliteitscertificering volgens ISO 14001 en 22000 en we werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze milieu-inspanningen en de vermindering van negatieve effecten op het milieu en het klimaat. We werken al enkele jaren aan het verlagen van ons energieverbruik en hebben een aantal maatregelen geïmplementeerd, waaronder het overschakelen op energiebesparende lampen, het optimaliseren van onze ventilatiebedrijfstijden, het installeren van warmtewisselaars en timergestuurde verlichting, en het upgraden van onze serverruimte. We maken gebruik van elektriciteitsleveranciers die wind- en waterkracht exploiteren en leveren stadsverwarming en stadskoeling, die wordt aangedreven door biobrandstof met een lage uitstoot van broeikasgassen. We streven ernaar het energieverbruik op de volgende manieren te verminderen:

 • De belangrijkste leveranciers van Arvid Nordquist moeten een systematisch milieubeleid voeren en we moedigen hen aan gecertificeerde milieubeheersystemen in te voeren. We geven prioriteit aan leveranciers die klimaatdoelstellingen hebben en we documenteren hun milieu-, klimaat- en MVO-initiatieven door ten minste om de drie jaar leveranciersbeoordelingen uit te voeren.
 • Arvid Nordquist volgt de ontwikkelingen op de energiemarkt op de voet en we zijn van plan om over te schakelen op alternatieve energiebronnen voor de exploitatie van onze branderij zodra deze voldoende beschikbaar zijn. Het doel is om in 2020 ten minste 50% van het bedrijf fossielvrij te hebben.
 • We werken systematisch aan het terugdringen van het energieverbruik van ons serverbeheer, printers en kopieerapparaten.
 • We verminderen de CO2-voetafdruk van onze bedrijfswagens met 25% over een periode van vijf jaar.

EMISSIES CO2E: 0,12 KG AANDEEL VAN TOTAAL: 3%

 

TRANSPORT NAAR RETAILERS

 

De koffie van Arvid Nordquist wordt van de branderij naar het magazijn gebracht, en vervolgens van daar naar de detailhandel en winkels, over de weg. De distributeurs van Arvid Nordquist zijn milieugecertificeerd en hebben langetermijndoelstellingen om hun impact op het klimaat te verminderen.

EMISSIES CO2E: 0,04 KG AANDEEL VAN TOTAAL: 1%

 

4,13 KG CO2E TOTAAL EMISSIES/KG GEBRANDE KOFFIE